Nyhetsbrev

Nyhetsbrev efter Årsmötet 2020
Årsmötet framflyttat p.g.a. Corona epidemin till 8 september.

Uppdatering av Styrelsen
Nya styrelsens ansvarsområden

Ledamöter
Ordförande: Vakant
Kassör, Firmatecknare:  Eva Forsell    
Sekreterare, uppvisning:    Annika Hermansson
Tryck, Firmatecknare:      Susanne Wedin Revin
Webmaster, uppvisning: Elin Hermansson
Lokalbokning: Elisabeth Wågenberg
Suppleanter
Material: Yvonne Gustafsson
Lena Brandt

Kurs: Marianne (Majsan) Löfgren
Valberedning: Ulla Edberg
Frida Eriksson
Gunilla Everitt
Revisor: Hans-Erik Uhlin
Revisorsuppleant:  Ulla Uhlin

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
Blomma till Mona Andrèn.

Vi behöver bli fler som hjälps åt i stort och smått! Vill du vara med?2020 Arkiv

2019 Arkiv